Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

ancyk

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viairmelin irmelin
9833 2969
0187 aea5 500

apeninacoquinete:

Bernard Plossu México, 1974

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaverronique verronique
ancyk
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik viajointskurwysyn jointskurwysyn
ancyk
ancyk
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viaskynetpizza skynetpizza

January 15 2018

ancyk
Reposted fromshakeme shakeme viaplateau plateau

January 12 2018

January 08 2018

ancyk
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaxannabelle xannabelle
ancyk
9482 0640
Reposted fromniezwykla niezwykla viaxannabelle xannabelle
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ancyk
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viaxannabelle xannabelle
ancyk
ancyk

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viairmelin irmelin
ancyk
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
ancyk
7902 9e28
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ancyk
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaxannabelle xannabelle
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viaPannaMaryKaprysnica PannaMaryKaprysnica
ancyk
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl