Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

ancyk
3181 e63b
Reposted from0 0 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ancyk
ancyk
1483 656c
Reposted from0 0 viamaryjanejanis maryjanejanis
4303 0f6a

vaticanrust:

Lou Reed in New York City, 1977.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
ancyk
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasoko soko
ancyk
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viakoktajlik koktajlik
ancyk
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viaszydera szydera
ancyk
ancyk
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
ancyk
ancyk
1967 4263 500
John Soane Museum, London
ancyk
1967 4745
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou

August 29 2017

8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaplateau plateau
ancyk

August 23 2017

ancyk
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagwiazdeczka gwiazdeczka
ancyk
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagwiazdeczka gwiazdeczka
ancyk
8248 9ad1
Reposted from0 0 vianowezsie nowezsie
ancyk
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie vianowezsie nowezsie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl