Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

ancyk
5614 34ca 500

July 23 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
ancyk
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
ancyk
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasoko soko
ancyk
ancyk
Reposted frommayamar mayamar viatulele tulele
ancyk
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viahelenburns helenburns
ancyk
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viakatiuszak katiuszak
7364 f4a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplateau plateau
ancyk
Reposted frombluuu bluuu viaplateau plateau
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaplateau plateau
ancyk
Reposted frommoomins moomins viaplateau plateau
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaplateau plateau
ancyk
7452 281b 500
Reposted fromretaliate retaliate viaplateau plateau
ancyk
6965 e642
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaplateau plateau
4734 0298 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplateau plateau
ancyk
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplateau plateau
ancyk
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaplateau plateau
ancyk
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplateau plateau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl