Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

ancyk
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
ancyk
2059 833f
Reposted fromrol rol viaImaaage Imaaage
ancyk
Aleksander Żywiecki, Dniestr pod Mariampolem o zmierzchu | 2010, olej, płótno, 65 x 110 
ancyk
4798 383a 500
Reposted fromtwice twice viaClary Clary
ancyk
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viahelenburns helenburns
ancyk
1331 6cfc 500
Reposted fromkelu kelu viapannalu pannalu
ancyk
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
ancyk
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viaindisputabel indisputabel
ancyk
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
7376 29b5 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaszydera szydera
ancyk
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)

March 30 2017

1554 4286 500
Reposted fromlandscape landscape viaszydera szydera
ancyk
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaunmadebeds unmadebeds
5092 4008
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viahelenburns helenburns

March 28 2017

0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin
8264 099e 500
Reposted fromerial erial vialaverevind laverevind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl