Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

ancyk
ancyk
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viaunmadebeds unmadebeds
ancyk
0774 3e9c
Reposted fromtransliteracja transliteracja viaLalli Lalli
ancyk
9406 394b
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viadzony dzony
ancyk
ancyk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianowezsie nowezsie
ancyk
4360 9636
Reposted fromNajada Najada vianowezsie nowezsie
ancyk
4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

Reposted frompraguegolem praguegolem vianowezsie nowezsie
ancyk
2760 aadd
Reposted fromrevalie revalie vianowezsie nowezsie
ancyk
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowezsie nowezsie
ancyk
0383 50a3
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahelenburns helenburns
ancyk
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaquotes quotes
ancyk
ancyk
3324 2016 500
Reposted fromtymka tymka viairmelin irmelin
ancyk
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
ancyk
8124 b87e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialaverevind laverevind
3220 1202 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialaverevind laverevind
ancyk
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol vialaverevind laverevind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl